Tres esbossos de personatges

dijous, 21 de juny de 2007


Més esbossos colorats digitalment.

Maria

Más bocetos coloreados digitalmente.

Maria